Girl Child Network

Leren sparen bij Girl Child Network

De Girl Child Network (GCN) – Uganda is een kleine niet gouvermentele organisatie die werkt in Kampala, de hoofdstad van Oeganda en een aantal districten daar omheen. GCN wil een samenleving creëren waar meisjes en jonge vrouwen hun sociale, politieke en economische rechten kunnen realiseren. Om dit te bewerkstelligen faciliteert GCN het opzetten van clubs. Deze clubs hebben wekelijkse vergaderingen waar meisjes en jonge vrouwen van elkaar kunnen leren en waar informatie wordt verspreid over bijvoorbeeld gezondheid. Ook specifieke vaardigheidstrainingen worden via deze clubs verzorgd. Tijdens deze trainingen leren meisjes en jonge vrouwen zich minder kwetsbaar te voelen en zullen daardoor steviger in hun schoenen staan.

GCN heeft ook een programma opgezet dat jonge vrouwen in staat stelt om een eigen inkomen te verdienen door hen technische en financiële vaardigheden te leren en waar nodig hen te ondersteunen om een klein bedrijfje op te zetten. Sparen vormt een integraal en belangrijk onderdeel van dit programma. Stichting Mutuba ondersteunt GCN met dit onderdeel door zowel training van vrouwen in het begeleiden van informele spaar- en leenclubs als hun salaris voor de eerste negen maanden te financieren. De begeleiders zullen op hun beurt 150 jonge vrouwen trainen en zullen hen assisteren bij het opzetten en managen van de clubs (in de regio). Essentieel onderdeel van een informele spaar- en leenclub is de metalen doos met drie sloten voor het veilig opbergen van het gespaarde geld. Dit is het enige wat de vrouwen naast de training door dit programma wordt aangeboden. Het spaargeld komt uit hun eigen bedrijfje en via kleine leningen die gebaseerd zijn op de hoeveelheid geld die men heeft gespaard, kan een bedrijfje verder worden uitgebreid.

Dit programma sluit direct aan bij de doelstelling van Stichting Mutuba: Mensen in ontwikkelingslanden helpen een beter toekomstperspectief voor zichzelf te creëren en realiseren. Het project is begin juni 2012 van start gegaan en loopt negen maanden. Meer informatie op de website GCNU of op hun Facebook pagina.