Projecten

Organisaties in Oeganda die voor ondersteuning in aanmerking willen komen, kunnen een projectvoorstel indienen waarin naast de doelstellingen ook de activiteiten worden beschreven die gebudgetteerd zijn. Het voorstel wordt beoordeeld volgens van tevoren vastgestelde criteria. De aanvrager wordt ter plekke bezocht door het bestuurslid van Mutuba dat in Oeganda woont. Het ingediende voorstel wordt doorgesproken en er wordt gekeken of het realistisch is. Als Stichting Mutuba besluit het project te ondersteunen, worden er onder andere afspraken gemaakt over hoe vaak er verslag uitgebracht wordt over de voortgang. Stichting Mutuba zorgt voor regelmatige monitoring van het project ter plaatse. Na afloop van het project vindt er een evaluatie plaats waar lessen worden getrokken voor een eventueel vervolgproject of voor een project elders.

Het eerste project waar Mutuba steun aan geeft, is het Girl Child Network Uganda. In de loop der tijd worden dit natuurlijk meer projecten. Suggesties zijn overigens welkom.

 

photo