Wie?

  Astrid van Rooij woont en werkt sinds 1995 in Oeganda. Haar keuze voor de studie Tropische Plantenteelt aan de Universiteit van Wageningen is de oorsprong voor haar actieve werk in ontwikkelingslanden. Door haar werk voor locale, nationale en internationale ontwikkelings- en humanitaire organisaties heeft zij zeer goede kennis wat voor groots er op kleinschalig niveau gedaan kan worden om het bestaan van mensen te verbeteren. Naast haar werk, is zij vrijwillig werkzaam bij twee stichtingen in Oeganda.

 

  Helene Blaak is 11 jaar geleden na een reis door Oeganda ‘gegrepen’ door het mooie continent. Een reis naar Zuid Afrika wakkerde haar enthousiasme verder aan. Zij vindt het noodzakelijk een bijdrage te  leveren aan een beter bestaan voor mensen waarin men zelfredzaam kan zijn. Zelf actief bijdragen aan een rechtvaardiger wereld is voor haar belangrijk. Helene is al meer dan 10 jaar communicatieadviseur. In 2010 is zij als zelfstandig ondernemer gestart. In 2012 werkt zij voor het Jaar van de Historische Buitenplaats.

 

  Jacqueline Peijnenburg is zich, na bezoeken aan o.a. Afrika, nog meer bewust geworden van het onrechtvaardige feit dat de kansen om je talenten verder te ontwikkelen en in je eigen onderhoud te kunnen voorzien in sterke mate afhangen van de plaats op de wereld waar je geboren wordt. Jacqueline werkt sinds 2006 als communicatieadviseur bij Vanderlande Industries.

 

De huisstijl voor Mutuba is gemaakt door Ontwerpstudio Spanjaard.

photo