Column

Na jarenlang praten kunnen we nu eindelijk laten zien wat we willen realiseren in Oeganda. Een betere toekomst voor meer mensen. Zelf een goed inkomen vergaren en daarbij wil stichting Mutuba helpen.

Neem het voorbeeld van Annet. Zij is geboren en getogen in een ruraal gebied en heeft van huis uit weinig kansen om zich verder te ontwikkelen. Haar ouders zijn boeren die net voldoende produceren op de hectare grond om van te eten. Het beetje extra dat verbouwd wordt, brengt net voldoende op om de andere hoognodige huishoudelijke zaken te verschaffen en af en toe wat gezondheidszorg te betalen.

Gelukkig is de lagere school van de overheid in de buurt praktisch gratis. Haar ouders moeten wel het schooluniform en schriftjes en pennen bekostigen. En natuurlijk is zij niet de enige in de familie die naar school gaat. Basis lezen en schrijven leert men op de lagere school maar andere belangrijke zaken waarmee men een bestaan op kan bouwen niet. En Annet heeft aspiraties. Zij wil verder komen dan haar ouders. Maar dat lukt haar niet alleen of met de hulp van haar familie. Er zijn scholen waar een goede opleiding gekoppeld aan talenten van mensen voorop staan zodat men later in zijn eigen onderhoud kan voorzien. Dat is een school waar Annet naar toe zou willen.

Iemand, zoals Annet, die zelf streeft naar een betere toekomst en juist een steuntje in de rug nodig heeft, die wil stichting Mutuba wel verder helpen. Annet zal later dan ook kunnen bijdragen aan een betere toekomst voor haar broertjes en zusjes.

photo