Over Mutuba

Wij vinden dat ieder mens in een ontwikkelingsland de kans moet krijgen om zijn/haar talenten te ontplooien zodat hij/zij in staat is om zijn/haar eigen bestaan en daarmee dat van zijn omgeving te verbeteren. Stichting Mutuba zet zich daarom in om mensen in ontwikkelingslanden een beter toekomstperspectief te bieden. Dit doen wij door het (financieel) ondersteunen van innovatieve projecten die gelijkwaardigheid stimuleren.

photo