Hoe kunt u helpen?

U kunt op verschillende manieren een financiële bijdrage leveren aan het werk van Stichting Mutuba.

Eenmalig geven
Maak uw gift over naar rekeningnummer 154684635 van Stichting Mutuba in Bilthoven.
Stuur voor een ontvangstbevestiging van uw gift uw adresgegevens naar info@stichtingmutuba.nl

Machtigen
Met een machtiging kiest u voor een structurele bijdrage. U kunt bijvoorbeeld uw gift te spreiden, bijvoorbeeld per maand of kwartaal. Klik hier voor het machtigingsformulier.

Schenken middels een notariële schenkingsakte
Een fiscaal aantrekkelijke manier van schenken is periodiek schenken met een notariële akte. Met een periodieke schenking is uw bijdrage jaarlijks geheel aftrekbaar van uw belastbaar inkomen. Sinds januari 2008 kan dit alleen nog als de instelling waar u een schenking aan doet een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) is. Stichting Mutuba is geregistreerd bij de Belastingdienst als ANBI.

Zo’n akte geldt voor een periode van 5 jaar, ongeacht de grootte van het bedrag. Het moet minimaal afzonderlijke 5 termijnen bedragen, verspreid over 5 jaar. Er moet dus bij de notaris een akte worden opgesteld worden.

Het vastleggen van uw bijdrage in een notariële akte kunt u bij uw eigen notaris doen.  Meer informatie over schenken en belastingen kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

Nalaten
U kunt ervoor kiezen Stichting Mutuba op te nemen in uw testament. Dat kan op verschillende manieren:
•    Met een legaat laat u ons een vast bedrag van uw vermogen na, of een bezit.
•    Met een erfstelling laat u ons een percentage van uw vermogen na.

Wilt u hier meer over weten? Neem dan contact op met uw notaris of stuur een e-mail naar info@stichtingmutuba.nl en wij nemen contact met u op. Meer informatie over schenken en belastingen kunt u vinden op de site van de belastingdienst.

KvK nummer 30275405.

photo