FAQ

Op deze pagina beantwoorden we veelgestelde vragen. Staat uw vraag er niet bij? Stuur dan een e-mail met uw vraag naar info@stichtingmutuba.nl.

Wanneer is Stichting Mutuba opgericht?
Stichting Mutuba is opgericht op 4 december 2009.

Waarom hebben jullie Stichting Mutuba opgericht?
Wij vinden dat ieder mens in een ontwikkelingsland de kans moet krijgen om zijn/haar talenten te ontplooien zodat hij/zij in staat is om zijn/haar eigen bestaan en daarmee dat van zijn omgeving te verbeteren.
Onze stichting zet zich in om mensen in ontwikkelingslanden een beter toekomstperspectief te bieden.
Dit doen wij door het (financieel) ondersteunen van innovatieve projecten die gelijkwaardigheid stimuleren.

Hoe gaan jullie te werk?
Voordat men voor ondersteuning in aanmerking komt, moet men een projectvoorstel indienen. Dat wordt beoordeeld volgens van tevoren vastgestelde criteria. De aanvrager wordt ter plekke bezocht door het bestuurslid dat in Oeganda woont en het ingediende voorstel wordt beoordeeld.

Hoe kan ik bijdragen?
U kunt op diverse manieren geld geven:
–    eenmalig
–    structureel
–    schenking of legaat

Meer hierover vindt u op deze website onder ‘Hoe kunt u helpen?

Waarom hebben jullie geen CBF keurmerk?
Stichting Mutuba is van mening dat de kosten van het keurmerk (kosten van eenmalige aanvraag + jaarlijkse bijdrage + hertoetsing om de paar jaar) te aanzienlijk zijn. De stichting besteedt dit geld liever direct aan haar projecten.

Maken jullie kosten voor de stichting?
Wij maken kosten voor de stichting, maar proberen die tot een minimum te beperken. Reiskosten voor vergaderingen nemen wij voor onze eigen rekening. Aangezien één van de bestuursleden in Oeganda  woont en werkt, vinden vergaderingen ook plaats door het gebruik van Skype. Op deze manier zijn er ook geen hoge telefoonkosten.

Hoe controleren jullie of het (gedoneerde) geld goed terecht komt?
De voortgang van het project wordt regelmatig gevolgd en terugkoppeling vindt plaats volgens vooraf gestelde termijnen. Na afloop vindt een evaluatie plaats. Projecten worden in principe in fases uitgevoerd. Een donatie voor een volgende fase vindt pas plaats nadat Mutuba tevreden is over de voortgang van de eerdere fase.

Wat betekent de afkorting ANBI?
Een ANBI is een Algemeen Nut Beogende Instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Daarnaast moet een ANBI nog aan een aantal andere voorwaarden voldoen. Zo is de beloning voor bestuurders beperkt tot een onkostenvergoeding of minimale vacatiegelden. Ook heeft een ANBI een actueel beleidsplan en bepaalde administratieve verplichtingen.

Wat betekent het voor donateurs dat Stichting Mutuba een ANBI is?
Het feit dat Stiching Mutuba een ANBI is betekent voor donateurs dat zij hun giften mogen aftrekken van de inkomsten- of vennootschapsbelasting.
Stichting Mutuba zelf hoeft ook geen erfbelasting of schenkbelasting te betalen voor erfenissen en schenkingen die de instelling gebruikt voor het algemeen belang.
Als Stichting Mutuba een schenking doet in het algemeen belang, hoeft de ontvanger geen schenkbelasting te betalen.

Er blijft dus meer geld over voor projecten.

photo