Disclaimer

Deze website is met de grootst mogelijke zorg samengesteld. Stichting
Mutuba spant zich in om de website geregeld te actualiseren en/of aan te
vullen. Desondanks kunnen aan de gepubliceerde teksten geen rechten worden
ontleend. Stichting Mutuba is niet aansprakelijk voor de directe of indirecte
schade die een gevolg is van het gebruik van de informatie van deze website.

Stichting Mutuba behoudt het recht om zonder voorafgaande
waarschuwing correcties en veranderingen in de termen en condities, informatie,
logo’s, afbeeldingen en foto’s aan te brengen. Bepaalde hyperlinks
(verwijzingen buiten het domein www.stichtingmutuba.nl) in deze website brengen
u naar internetpagina’s van derden, waarbij Stichting Mutuba niet aansprakelijk
is voor de daar aangeboden informatie.

© Stichting Mutuba 2012

Alle rechten voorbehouden. Niets uit de tekst of grafische
voorstellingen in deze website mag zonder schriftelijke toestemming van Stichting
Mutuba worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax,
overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins hetgeen
van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking. Indien u gebruik wil
maken van gepubliceerd materiaal, dan kunt u contact opnemen met Stichting
Mutuba.

photo